My culture/ My kultuur.

Maak ‘n kopkaart oor jou kultuur en beantwoord die vrae deur jou kopkaart.

Make a mind map about your culture and answer the questions using your mind map.

  1. Saam met wie woon jy? Who do you stay with?
  2. Van watter kultuur is jy?What is your culture?
  3. Wat is jou gunsteling kos?What is your favourite food?
  4. Wat is jou gunsteling vak? What is your favourite subject?
  5. Watter beroep wil jy volg as jy groot is? What do you want to be when you grow up?
  6. Wat is jou gunsteling kleur? What is your favourite colour?

Write an essay about your culture. Use your mind map as a guide. If you’d like me to take a look at your essay you can send an e-mail to Amanda.calitz1@gmail.com

Afrikaans Graad 6 Skryfwerk Vraestel (Vierde kwartaal)

Vraestel 2 Skryfwerk

Totaal:30

Skryf ‘n paragraaf oor jou kultuur.

Jy moet vertel van jou taal, tradisionele kos en jou geloof.

 

Kriteria Nie bemeester Gedeeltelik bemeester Bemeester Uitstekend
Organisasie en aanbieding 0 1 2-3 4-5
Verstaanbare taalstrukture en taalgebruik 0 1 2-3 4-5
Vermoe om idees betekenisvol te kommunikeer 0 1 2-3 4-5
Lengte van die stuk is voldoende (50-60 woorde) 0 1 2-3 4-5
Toon insig in die opdrag. Verstaan wat gevra is. Noem al 3 aspekte wat gevra is: taal, tradisionele kos en geloof 0 1 2-3 4-5
Gebruik min engelse woorde/spelling 0 1 2-3 4-5

Totaal 30