Selfstandige naamwoorde/ Common nouns

Dit is die naam van mense, diere en dinge. Jy kan dit gewoonlik sien, voel of vat. Dit kan ook met ‘n hoofletter gespel word.

Onderstreep die selfstandige naamwoorde in die volgende sinne:

  1. Gert eet sy kos.
  2. Susan loop in die straat.
  3. Hy hou van tamaties.
  4. Sy drink koeldrank
  5. Haar naam is Esther.

 

Antwoorde

  1. Gert, kos
  2. Susan , straat.
  3. Hy ,tamaties.
  4. Sy ,koeldrank
  5. Haar,Esther.