Hersiening eerste kwartaal Graad 4-7

Hier is die vasvrawedstryd vir die week! Kyk of jy eerste op die lys kan wees. Daar is Vrydag ‘n prys vir die een wat die hoogste punte in elke  vasvra het. Jy mag nie aangaan na die volgende  vasvra as jy nie volpunte het nie.

1. Meervoude Graad 4-7 Toets 1

2. Stelsinne Graad 4-7 Toets 1

3. Vertaal in Engels toets 1 Graad 7

Stuur vir ons ‘n e-pos en laat weet my wat jou punte is vir elke toets dan stuur ek vir jou die volgende skakel. admin@afrikaansisfun.co.za

 

Meervoude/ plurals

Meervoude

 

Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud
Tak Takke Ski Ski’s
Mes Messe Mango Mango’s
Pit Pitte Skadu Skadu’s
Hok Hokke Hoera Hoera’s
Put Putte Ma Ma’s
Muis Muise Kind Kinders
Hand Hande
Vark Varke Pad Paaie
Neus Neuse Gat Gate
Bladsy Bladsye Skip Skepe
Glas Glase
Skaap Skape Hemp Hemde
Beer Bere Bees Beeste
Vuur Vure Stad Stede
Roos Rose Vliegtuig Vliegtuie
Boot Bote
Wolf Wolwe
Broer Broers Kloof Klowe
Suster Susters Stoof Stowe
Oom Ooms Dief Diewe
Niggie Niggies Duif duiwe
Neef Neefs
Tannie Tannies Dag Dae
Vlag Vlae
Oog Oe Vraag Vrae
Vlieg Vliee Maag Mae
Melodie Melodiee Saag Sae
Lepel Lepels Nag Nagte
Winkel Winkels Bees Beeste
Koppie Koppies Lig Ligte
Appel Appels Vrug Vrugte
Gesig Gesigte
plig pligte

Plurals/Meervoude answers

Below is an exercise about plurals.

Find the questions here.

Remember: If you can physically count it it has a plural.(desks, chairs etc.) If you have to measure something it doesn’t have a plural (sugar, milk etc.)

Google translate is a great tool to quickly translate words if you don’t want to look it up in the dictionary.

Write down the plural:

donkie-donkies

stad-stede

water-water

kar-karre

taxi-taxi’s

melk-melk

hond-honde

kat-katte

koppie-koppies

beker-bekers

ketel-ketels

radio-radios

meel-meel

skaap-skape

hond- honde

foto-foto’s

Meervoude/ plurals

Below is an exercise about plurals.

Remember: If you can physically count it it has a plural.(desks, chairs etc.) If you have to measure something it doesn’t have a plural (sugar, milk etc.)

Google translate is a great tool to quickly translate words if you don’t want to look it up in the dictionary.

Write down the plural:

donkie-

stad-

water-

kar-

taxi-

melk-

hond-

kat-

koppie-

beker-

ketel-

radio-

meel-

skaap-

hond-

foto-

 

Afrikaans Taaltoets

Afrikaans Taaltoets

You can find the memo here.

Totaal 45

Die volgende word hier behandel :Nie ontkenning, Antonieme ,Vraende Naamwoorde, Meervoude, Idiome

 

Lees die volgende en beantwoord  dan die vrae.

HET JULLE GEWEET?????

 

 • Bye het nie ore nie.

 

 • Miere kan tot 10 keer hulle eie gewig dra.

 

 • Krokodille kan nie hulle tong uitsteek nie.

 

 • Skoenlappers proe met hul voete.

 

 • Olifante is die enigste diere wat nie kan spring nie!

 

 • ‘n Mens kan ‘n koei met trappe laat oploop, maar nie af nie!

 

 • ‘n Volstruis se oë is groter as sy brein.

 

 

 1. Skryf die volgende sinne in die nie-ontkenning
  1. Eet hy groente?

___________, hy eet _______ groente _____.

 1. Het sy baie klere?

_____, sy het ______ klere ______

 1. Bye het ore.

Bye het _______ ore ________.

 1. Miere kan tot 10 keer hulle eie gewig dra

Miere kan ______ tot 10 keer hulle eie gewig dra ______.

(10)

 1. Gee die antonieme (teenoorgestelde) van die volgende woorde:
  1. Vet- ___________
  2. Klein- _____________
  3. Baie- _____________
  4. Lank- ____________
  5. Op- _______________(5)
 2. Gee die meervoud van die volgende woorde in hakies:

In al die (stad) ___________ in ons land is daar baie (kar) ___________ en baie (taxi) ____________. Daar is baie (bok) ________, baie (donkie)________ en baie (hond)________ (6)

 1. Gee die verkleiningsvorm van die volgende:

Bv. Hond- hondjie

 1. Kar- ___________
 2. Bok- ___________ (2)
 1. Gee die betekenis van die volgende idiome:
  1. Elke hond kry sy dag- ____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________(2)
  2. Moenie slapende honde wakker maak nie. __________________ _________________________________________________________________________________________________________(2)
  3. Geld soos bossies he ____________________________________ _______________________________________________________________________________________________________(2)
  4. Die bal misslaan ________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________(2)
  5. Die bal aan die rol sit ____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________(2)
  6. Kop aan kop wees ______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________(2)
  7. Haar kop is deur ________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________(2) {14}
 2. Vraende voornaamwoorde

Skryf die sinne as vraagsinne (vraende voornaamwoord)

Voorbeeld: Jerry speel ‘n sokkerwedstryd. Wat…?

Antwoord: Wat speel Jerry?

 1. Jerry speel vanmiddag ‘n sokkerwedstryd. Wanneer…?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (2)

 1. Jerry speel ‘n sokkerwedstryd by die skool. Waar..? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2)
 2. Jerry speel goed in die sokkerwedstryd. Hoe…? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2)
 3. Sarah eet vanmiddag ‘n toebroodjie. Wat….? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2) {8}