Materials needed when studying Afrikaans

Learners need to have access to the following materials when studying Afrikaans as a FAL.

Text book

Dictionary

Readers in the following genres: stories, short stories, poetry, theatre pieces, magazines and other social texts.

Learners need to watch some Afrikaans media.

If you have questions about lesson planning or would like me to help you with the planning please e-mail me at Amanda.calitz1@gmail.com looking forward to hear from you!

 

CAPS Document Grade 6

 

There are a lot of homeschoolers visiting this blog. For that reason I’ve decided to “translate” the 120 page CAPS document into easier parts.

Teaching Time for Afrikaans FAL in Grade 6 should be 5 hours per week divided in the following way:

Activity Hours
Listening and speaking (luister en praat) 1
Reading and viewing (Lees en kyk) 2.5
Writing and presenting (skryf en aanbied) 1
Language structures and conventions. 30min

 

If you have questions about lesson planning or would like me to help you with the planning please e-mail me at Amanda.calitz1@gmail.com looking forward to hear from you!

Hoekom leeu so hard brul taal-en begripstoets Graad 6 #afrikaans

 

Totaal:Leesbegrip 25

Taalkonvensies 15

Lees die onderstaande leesstuk en beantwoord die vrae wat volg

Hoekom Leeu so hard brul

Lank, lank gelede het Leeu ‘n sagte stem gehad. Hy het al die diere gevang en geeet net wanneer hy wou. Die diere het gedink leeu was gevaarlik.Die diere het nooit geweet wanneer Leeu hulle gaan vang nie. Die diere hou toe vergadering oor die problem. Haas se toe dat hy ‘n plan het om vir Leeu so hard soos donderweer te laat brul. Die ander diere is bly oor die plan.

Haas gaan toe na Leeu toe en se: “Leeu, jou broer is baie siek. Kom saam met my.” Haas het bang met Leeu gepraat. Leeu is baie bekommerd en stap saam met Leeu. Hulle stap en stap en stap. Hulle stap so ver dat Leeu moeg word en aan die slaap raak. Terwyl Leeu slaap gaan Haas en steel die bye se heuning en smeer dit om die Leeu se pote en mond. Toe die Bye agterkom hulle heuning is weg is hulle baie kwaad. Hulle gaan toe na Leeu toe en steek hom oral op sy lyf. Leeu het so seergekry dat hy begin brul het van die pyn. Hy het so hard soos donderweer gebrul. Tot vandag toe brul Leeu so hard en al die diere weet nou waar hy is.

Afdeling A Leesbegrip

 1. Kies die korrekte word deur die korrekte letter te omkring.
  • Leeu het eers ‘n ____________ stem gehad.
   • Hard
   • Sag
   • Gelukkige
  • Die ander diere het gedink leeu was __________
   • Vriendelik
   • Gevaarlik
   • Lelik
  • Haas het ________ met Leeu gepraat.
   • Vriendelik
   • Bang
   • Gelukkig
  • Die bye het gedink leeu het hulle nes ________
   • Gebreek
   • Gesteel
   • Reggemaak
  • Haas het vir Leeu gese sy broer was
   • Siek
   • Gesond
   • Gelukkig
  • Leeu het vir Haas
   • Geglo
   • Gelag
   • Saam met Haas gegaan.
  • Leeu het aan die slaap geraak want hy was
   • Bly
   • Moeg
   • Wakker
  • Haas het n ______ nes gekry.
   • Bye
   • Kraai
   • Voel
  • Die bye het ______-
   • Weggevlieg
   • Leeu gesteek
   • Haas geroep
  • Leeu se stem het soos _______ geword toe die bye hom steek.
   • Donderweer
   • ‘n Trompet
   • Weerlig

(10)

 1. Die volgende sinne is onwaar maak hulle waar.
  • Lank gelede het Leeu ‘n harde stem gehad.

Lank gelede het Leeu ‘n _________ stem gehad.

 • Die ander diere is hartseer oor Haas se plan.

Die ander diere is __________ oor Haas se plan.

 • Leeu brul sagter en sagter toe die bye hom steek.

Leeu brul _________ en ______________ toe die bye hom steek.

 • Die bye dink Haas het hulle heuning gesteel.

Die bye dink ___________ het hulle heuning gesteel.    (5)

 1. Voltooi die blokkiesraaisel.

 

4
2
5
3 6
7
1

 

 • Haas smeer ______________ aan Leeu se kop en pote.
 • Die _______ is kwaad omdat leeu hulle heuning gesteel het.
 • Die bye _____________ vir leeu.
 • Die diere hou ‘n ______________ om die saak te bespreek
 • Leeu het ________ gepraat.
 • Hulle het vir leeu op sy _______ en pote gesteek.
 • __________ het die diere gejag.

(7)

 

 1. Gee die Engelse woord van die volgende:
  • Brul- ________
  • Haas- ___________
  • Heuning- ___________ (3)   Totaal 35

 

Afdeling B Taalkonvensies

 1. Beantwoord die sinne met Nee (ontkenning)
  1. Het iemand vir Haas gese om die heuning te steel?

Nee, ______________ het vir  Haas gese om die heuning te steel __________

 1. Het Ben die bal erens weggesteek?

Nee Ben het die bal ________________- weggesteek ____________

 1. Het Ben iets skool toe gebring?

Nee Ben het _______________ skool toe gebring ___________ (6/2 = 3)

 

 1. Se watter soorte sinne die volgende is (sinsoorte)
  1. Het leeu die heuning gesteel? ________________
  2. Se dadelik jy is jammer. ________________-
  3. Wag nou! Jy het my bal gevat! ____________
  4. Nie lekker nie ne?_______________ (4/2= 2)

 

 1. Skryf die sinne as vraagsinne (vraende voornaamwoord)

Voorbeeld: Jerry speel ‘n sokkerwedstryd. Wat…?

Antwoord: Wat speel Jerry?

 1. Jerry speel vanmiddag ‘n sokkerwedstryd. Wanneer…?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (1)

 1. Jerry speel ‘n sokkerwedstryd by die skool. Waar..? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(1)

 

 1. Skryf die sinne oor deur met die sinne in vet druk te begin.
  1. Haas eet soms geel wortels. ________________________________
  2. Ben boelie elke dag die ander kinders. ___________________________________________________
  3. Hy vat eendag William se nuwe bal. __________________________________
  4. William se maats hardloop dadelik na Ben toe. ___________________________________________________

(4)

 

 1. Skryf die volgende samestellings korrek neer.
  1. Vriend+ e = ____________________
  2. Vriend + elik=_________________
  3. Vriend + skap = _________________
  4. Be + vriend = _______________ (4/2=2)

 

 1. Gee die antonieme (teenoorgestelde) van die volgende woorde:
  1. Vet- ___________
  2. groot- _____________

(2/2=1)

 

 1. Gee die verkleiningsvorm van die volgende:

Bv. Hond- hondjie

 1. leeu- ___________
 2. haas- ___________ (2)

 

Totaal 15

 

Afrikaans grade 6 Test FAL

Skryf die volgende as bevelsinne:

 1. Eet jou kos. _____________________________
 2. Skryf in jou boek. ____________________________

Skryf die regte voornaamwoorde:

 1. Sarie maak vir Sarie tee. _________________________-
 2. Gert maak vir Gert kos. _________________________
 3. Die onderwyser skryf in die onderwyser se boek. _________________________

Skryf die regte byword(opposite)

 1. Hy hardloop nie vinnig nie hy hardloop __________

Meervoude

Enkelvoud Meervoud Het nie ‘n meervoud
Water    
Melk    
Suiker    
Koffie    
Appel    
Tamatie    

Nie-ontkenning

Skryf in die nie-ontkenning

 1. Hy eet sy kos. ____________________________________
 2. Ek drink melk. ____________________________________
 3. Hy loop in die straat. _______________________________

Find the memo here.

Past tense in Afrikaans

I’ve made a “Past tense recipe” to go with our theme of food and cooking.

Past tense is verlede tyd in Afrikaans.

Recipe for Past tense:

Ingredients

 1. Het
 2. Ge+ verb (some verbs need glue –the ge- goes inside the verb)

 

Method

Step 1: Look at the sentence and identify the verb.

Step 2: Verb goes to the end of the sentence and gets a “ge”

Step 3: The person doing the action comes first and then add “het”. (To establish who is doing the action you need to ask the questions: who is doing the action?)

Examples:

Ouma maak kos.

Verb: maak

Ouma het kos gemaak.

Hy loop in die straat.

Verb: loop

Past tense: Hy het in die straat geloop.

Sy hardloop om die baan.

Verb: Sy het om die baan gehardloop.

Descriptive paragraph

Hallo!

 

Keeping with our theme I will discuss methods to write a descriptive paragraph. When you write a descriptive paragraph you can think of it as if you are making a sandwich. For your “descriptive paragraph sandwich” you need two slices of “bread” and two toppings (I chose cheese and polony)

 

Step 1: Make a mind map about the topic.

Step 2: When you have your main ideas a good idea is to get a list of adjectives to include in your paragraph.

Step 3: Now you can start to build your sandwich. The first slice of bread will be your introduction. You need to think of a sentence that will catch the attention of the audience. This is also the introduction to your topic.

 

Step 3: The filling of your sandwich. You need to write one or two sentences about the topic. It is a descriptive paragraph therefore you need to add a lot of adjectives.

 

Step 4: The second slice of bread. This slice covers and ends your filling. It is also bread so it needs to say something that is the same as the first sentence.

 

Enjoy your sandwich!

 

Until next time

 

Amanda

 

Interrogative pronouns/Vraende voornaamwoorde

Hallo,

When asking a question in English we use an interrogative pronoun. The same applies for Afrikaans.

When introducing the topic help your child to recall a pronoun’s function. It is to is to replacea noun or pronoun.  Without pronouns, sentences are could be akward.  Here’s an example.

Sarah was very happy because Sarah baked a beautiful cake.

See how much easier it is when you use a pronoun.

Sarah was very happy because she baked a beautiful cake.

Interrogative Pronouns.

Interrogative pronouns are used when you want to ask a question and is usually written at the beginning of a sentence.

 • Wie het kos gemaak? Who prepared food?
 • Wat het jy gemaak? What did you prepare?
 • Watter kind het pizza gekry? Which child had pizza?
 • Waarom is jy bly? Why are you happy?
 • Waarmee is jy klaar? With what are you finished?

When I was younger and had to do a project my mom always spoke about the five wise men:

 • wie (who)
 • wat (what)
 • waar (where)
 • wanneer (when)
 • hoe (how)

These five words are all interrogative pronouns. An idea to introduce this topic to your child can be to tell him/her about the five wise men and ask your child to answer these five questions when writing a paragraph or sentences about food. In this way your child will remember five interrogative pronouns and write a paragraph about a topic. Tomorrow I will talk about ways to prepare a speech. You ccould use the five wise men when preparing your speech.

If you need more exercises to practice interrogative nouns please let me know in the comments below.

Have a great evening,

Amanda

Introducing vocabulary

Hallo!!

As I said in my previous blog my first theme is going to be food. The reason why I chose this theme is because it is something we all have in common. When I introduce a new theme or vocabulary I try to go from the known into the unknown. For example I wouldn’t show my audience a picture of a fruit they’ve never seen before and then try to teach them the Afrikaans word for it.

Step 1: Decide on words that you would like to introduce. To help you decide on words look through the reading passages that you want to read with your child or in this case the recipes that you are planning to look at. Your child might have a favorite fruit or vegetable and you could include that. Fifteen to twenty words is appropriate for a start. More words can be introduced at a later stage. Your child might enjoy making his or her own dictionary. Any book can be used and the alphabet letters could just be added. (Covering and decorating the book could be a craft project)

Step 2: Once you’ve decided on the words you can give the words and the meanings to your child and look for pictures together and make a “Food poster”. You could also ask your child to find the words in a dictionary by themselves. It is very important that children should know how to use a dictionary from a very young age.

Step 3: For extension activities you could ask your child to make sentences with the words or flashcards to help them learn the words.

To help you get a head start I’ve made a list of words related to food.

English Afrikaans English Afrikaans
Potato Aartappel Pizza Pizza
Carrot Wortel Hamburger Hamburger (different pronunciation)
Onion Ui Chutney Blatjang
Beetroot Beet Tomato sauce Tamatiesous
Tomato Tamatie Macaroni Macaroni
Bread Brood Toast Roosterbrood
Margarine Margarine Fish fingers Visvingers
Butter Botter Eggs Eiers
Cheese Kaas mash Kapokaartappels
Mayonnaise mayonnaise Cup cakes Kolwyntjies
lettuce blaarslaai Fruit salad vrugteslaai

Hope you enjoy the theme. Talk to you tomorrow J

Amanda

 

Our first theme: Food

Hallo!!

Hope you had a great day! For the next three months I am going to try to convey information to you that could help you to master some basic skills in Afrikaans. The aim of this blog is to help you as a parent to help your child with Afrikaans. I don’t have a blog yet aimed at children but might start one if there is a need. Your comments and feedback will be my guide to make this blog as useful to you as possible.

I am assuming that you have a basic knowledge of Afrikaans and Afrikaans vocabulary and I am starting at Grade 6 Afrikaans second language level. The easiest way for me to teach Afrikaans is to do it according to theme. This helps with building vocabulary and language skills and creates a ‘known environment’. The student then feels that there is something known in the unknown.

Here is the outline of the planned blogs for the next few weeks.

Theme 1: Food, cooking and recipes.

 • 21 July My own recipe. Introducing vocabulary. Introducing vocabulary.
 • 22 July Instructions How to give instructions and commands in Afrikaans
 • 23 July Question words How to use question words in Afrikaans
 • 24 July Speech: My own recipe. How to prepare a speech and assess it in Afrikaans.
 •  Plurals
 • ideas for reading

Have a great evening!

Amanda

Welcome to Afrikaans is Fun!

Welcome

Welcome to the Afrikaans is fun blog. I am an Afrikaans first language speaker and have taught Afrikaans as a second language for 6 years. I really enjoy languages and love to see people learn more about languages and cultures. The aim of this blog is to guide you through everything you need to know regarding Afrikaans in order to conform to the South African environment. I target homeschoolers (I was a homeschooler myself back in the ‘90’s) but everyone is welcome! I welcome all suggestions and feedback.

I will mostly focus on content suitable for grades 5-7 and will use themes.

If you have any questions please do not hesitate to contact me via e-mail or leave a comment below.

 [polldaddy poll=8196563]

Hope you enjoy the journey with me

 Amanda