My culture/ My kultuur.

Maak ‘n kopkaart oor jou kultuur en beantwoord die vrae deur jou kopkaart.

Make a mind map about your culture and answer the questions using your mind map.

  1. Saam met wie woon jy? Who do you stay with?
  2. Van watter kultuur is jy?What is your culture?
  3. Wat is jou gunsteling kos?What is your favourite food?
  4. Wat is jou gunsteling vak? What is your favourite subject?
  5. Watter beroep wil jy volg as jy groot is? What do you want to be when you grow up?
  6. Wat is jou gunsteling kleur? What is your favourite colour?

Write an essay about your culture. Use your mind map as a guide. If you’d like me to take a look at your essay you can send an e-mail to Amanda.calitz1@gmail.com

Example of a creative writing paper for Grade 6 Afrikaans FAL

Skryfwerk

Totaal:30

Hieronder is 2 vrae. Kies of jy vraag 1 of vraag 2 wil beantwoord. Jy moenie altwee vrae beantwoord nie.

  • Beskryf ‘n wilde dier.

Skryf  ‘n paragraaf van 50-60 woorde oor jou gunsteling dier. Beskryf die dier en se waarom jy van die dier hou.

  • My gunsteling sportsoort.

Skryf  ‘n paragraaf van 50-60 woorde oor jou gunsteling sportsoort. Se wat die sportsoort is en waarom jy daarvan hou.

 

Kriteria Nie bemeester Gedeeltelik bemeester Bemeester Uitstekend
Organisasie en aanbieding 0 1 2-3 4-5
Verstaanbare taalstrukture en taalgebruik 0 1 2-3 4-5
Vermoe om idees betekenisvol te kommunikeer 0 1 2-3 4-5
Lengte van die stuk is voldoende (50-60 woorde) 0 1 2-3 4-5
Toon insig in die opdrag. Verstaan wat gevra is. 0 1 2-3 4-5
Gebruik min engelse woorde/spelling 0 1 2-3 4-5

Totaal 30