Voornaamwoorde

Words that you use in the place of the noun. It indicates ownership:

Ek eet die kos-Dit is my kos-Die kos is myne

Jy eet die kos-dit is jou kos-Die kos is joune.

 

Gebruik voornaamwoorde in die plek van die vetgedrukte woorde:

1. Gert eet ‘n appel. ___________ eet ‘n appel.

2. Ma kry ‘n kookboek. Die kookboek is ___________.

3. Julle kry sjokelade en daarom is dit ______________

 

Antwoorde

1. Hy

2. hare

3. julle s’n

Selfstandige naamwoorde/ Common nouns

Dit is die naam van mense, diere en dinge. Jy kan dit gewoonlik sien, voel of vat. Dit kan ook met ‘n hoofletter gespel word.

Onderstreep die selfstandige naamwoorde in die volgende sinne:

  1. Gert eet sy kos.
  2. Susan loop in die straat.
  3. Hy hou van tamaties.
  4. Sy drink koeldrank
  5. Haar naam is Esther.

 

Antwoorde

  1. Gert, kos
  2. Susan , straat.
  3. Hy ,tamaties.
  4. Sy ,koeldrank
  5. Haar,Esther.