Verkleinwoorde toets(memo)

Here is the memo of the assessment published on 2 January.

Verkleinwoorde toets

Skryf die verkleinwoorde van die volgende. Write the diminutive of the following words:

Voorbeeld: skaap-skapie

 • Tak-takkie
 • Hand-handjie
 • Nes-nessie
 • Rug-ruggie
 • Bed-bedjie
 • Ding-dingetjie
 • Ski-ski’tjie
 • Man-mannetjie
 • Arm-armpie
 • Koning-koninkie
 • Slang-slangetjie
 • Put-putjie
 • Ring-ringetjie
 • Tafel-tafeltjie
 • Oor-oortjie
 • Foto-foto’tjie
 • Ma-ma’tjie
 • Rekening-rekeninkie
 • Besem-besempie

Verkleinwoorde toets

Follow my blog with Bloglovin

 

Verkleinwoorde toets

Skryf die verkleinwoorde van die volgende. Write the diminutive of the following words:

Voorbeeld: skaap-skapie

 • Tak-_____
 • Hand-_____
 • Nes-_____
 • Rug-_____
 • Bed-_____
 • Ding-_____
 • Ski-_____
 • Man-_____
 • Arm-_____
 • Koning-_____
 • Slang-_____
 • Put-_____
 • Ring-_____
 • Tafel-_____
 • Oor-_____
 • Foto-_____
 • Ma-_____
 • Rekening-_____
 • Besem-_____

For the memo please come back on 5 Jan.

Verkleinwoorde/ Diminutives

Verkleinwoorde/ Diminutives

Verkleining Verkleining
Tak Takkie Mat- Matjie
Nes Nessie Pet- Petjie
Bok Bokkie Pot- Potjie
Vis Vissie Poot- Pootjie
Rug Ruggie Pot- Potjie
Put- Putjie
Plaas Plasie
Skaap Skapie Hand- Handjie
Bees Besie Bed- Bedjie
Neef Nefie Hoed- Hoedjie
Roos Rosie Lied- Liedjie
Potlood- Potloodjie
Man Mannetjie
Hen Hennetjie Wiel Wieletjie
Pil Pilletjie Slang slangetjie
Kol Kolletjie Ding Dingetjie
Tol Tolletjie Ring Ringetjie
Gang Gangetjie
Muis Muisie
Koek Koekie Tafel Tafeltjie
Neus Neusie Stoel Stoeltjie
Fiets Fietsie Skoen Skoentjie
Vark Varkie Toon Toontjie
Oor Oortjie
Ski Ski’tjie
Mango Mango’tjie Ore Oortjies
Skadu Skadu’tjie Lippe Lippies
Ma Ma’tjie Honde Hondjies
Foto Foto’tjie Arms Armpies
Arm Armpie Kussing Kussinkie
Rym Rympie Tekening Tekeninkie
Boom Boompie Rekening Rekeninkie
Besem Besempie Koning Koninkie

 

Verkleinwoorde/diminutives answers

Give the diminutives of the following:

Gee die verkleinwoorde van die volgende:

Find the questions here:

hond-hondjie

kat-katjie

bok-bokkie

kar-karretjie

donkie-donkietjie

stad-stadjie

taxi-taxi’tjie

leeu-leeutjie

beker-bekertjie

koppie-koppietjie

mat-matjie

tafel-tafeltjie