Is jy ‘n man of ‘ n muis? Spreekwoorde

Is jy n man of n muis? Ek hou van n man wat sy man kan staan. ¬†Beantwoord die volgende vrae op ‘n stuk papier en bring dit saam skool toe.

1.Dink jy n muis sterk en groot en andere diere hardloop vir hom weg?

2. Waar bly muise gewoonlik? In gate in die veld.

3. Wat kom maak die muis in die huis. Wil die mense se kos kom eet.

4. Hou mense van muise of is party mense bang vir muise.

5. Wat doen mense om muise uit hulle huise weg te hou. Hulle sit muisvalletjies . Bring n voorbeeld van n muisval. Stel dit op en laat dit afgaan. Langa behoort muisvalle goed te ken. Almal gaan natuurlik skrif veral as dit op n lee” houttafel laat af gaan .

6. Watter diere of voels vang muise. Verduidelik wat beteken uil en skuil.

7. So hoekom se die muis hy is dapper. Want n leeu is dapper en as muis se hy dapper sien hy homself as leeu.

8. So die spreekwoord wat se hy in n dapper muis beteken net hy maak net of hy dapper is soos leeu.

9 Hoekom het ons oumas so baie geweet van muise en hulle dinge. Oumas het op plase en naby mielielande gebly en het katte gehad wat muise gevang het vir kos. Snags het die uile die muise gevang want dit was hulle kos so on moet altyd dink hoe ons oumas dit gese het. So wees manne en nie muise en pak die bul by die horings en leer jou spreekwoorde.