Negative/ Nie ontkenning

Answer the following questions. Answer in the negative.

Beantwoord die volgende vrae in die nie-ontkenning.

  1. Is daar wolke in die lug?
  2. Drink jy iets?
  3. Is daar iemand by die huis?
  4. Is die man gelukkig?
  5. Is daar erens ‘n boom?
  6. Sal hy ooit water kry?
  7. Help iemand in die huis?
  8. Hou jy van koeldrank?
  9. Wil jy televisie kyk?
  10. Hou jy van roomys?

Come back for the memo on 23 Jan J

1 thought on “Negative/ Nie ontkenning”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *