Verkleinwoorde/ Diminutives

Verkleinwoorde/ Diminutives

Verkleining Verkleining
Tak Takkie Mat- Matjie
Nes Nessie Pet- Petjie
Bok Bokkie Pot- Potjie
Vis Vissie Poot- Pootjie
Rug Ruggie Pot- Potjie
Put- Putjie
Plaas Plasie
Skaap Skapie Hand- Handjie
Bees Besie Bed- Bedjie
Neef Nefie Hoed- Hoedjie
Roos Rosie Lied- Liedjie
Potlood- Potloodjie
Man Mannetjie
Hen Hennetjie Wiel Wieletjie
Pil Pilletjie Slang slangetjie
Kol Kolletjie Ding Dingetjie
Tol Tolletjie Ring Ringetjie
Gang Gangetjie
Muis Muisie
Koek Koekie Tafel Tafeltjie
Neus Neusie Stoel Stoeltjie
Fiets Fietsie Skoen Skoentjie
Vark Varkie Toon Toontjie
Oor Oortjie
Ski Ski’tjie
Mango Mango’tjie Ore Oortjies
Skadu Skadu’tjie Lippe Lippies
Ma Ma’tjie Honde Hondjies
Foto Foto’tjie Arms Armpies
Arm Armpie Kussing Kussinkie
Rym Rympie Tekening Tekeninkie
Boom Boompie Rekening Rekeninkie
Besem Besempie Koning Koninkie