Negative (nie ontkenning)

The following exercise is for the negative (nie-ontkenning) using vocabulary from Jan en die boontjierank.

Write the following in the nie-ontkenning.

Skryf die volgende in die nie-ontkenning.

  1. Jan klim op met die boontjierank.
  2. Jan neem die koei mark toe.
  3. Die ou man koop die koei.
  4. Ek hou van lees.
  5. Sy loop in die straat.
  6. Jan praat met die reus se vrou.
  7. Jan hou van die boontjierank.
  8. Jan hou van die koei.
  9. Ek eet ‘n tamatie.
  10. Die hen le goue eiers.

You can find the memo on 7  December.

Leave a Reply

Your email address will not be published.