Past tense/ Verlede tyd

The following exercise is for the past tense using vocabulary from Jan en die boontjierank.

Past tense-verlede tyd.

 

Write the following in the past tense.

Skryf die volgende in die verlede tyd.

 

  1. Jan klim op met die boontjierank.
  2. Jan neem die koei mark toe.
  3. Die ou man koop die koei.
  4. Ek hou van lees.
  5. Sy loop in die straat.
  6. Jan praat met die reus se vrou.
  7. Jan hou van die boontjierank.
  8. Jan hou van die koei.
  9. Ek eet ‘n tamatie.
  10. Die hen le goue eiers.

You can find the memo in the next post.

Double Negative/ Nie ontkenning

In Afrikaans there is a double negative.

To write a sentence in the negative follow these steps:

1. Look for the verb.

2. The first “nie” goes after the verb.

3. The second “nie” goes to the end of the sentence.

Ek loop in die straat. (verb=loop)

Ek loop NIE in die straat NIE.

If a sentence ends with a question mark you answer the question by using the word Nee.

Loop hy in die straat?

Nee hy loop nie in die straat nie.