Afrikaans Graad 6 Skryfwerk Vraestel (Vierde kwartaal)

Vraestel 2 Skryfwerk

Totaal:30

Skryf ‘n paragraaf oor jou kultuur.

Jy moet vertel van jou taal, tradisionele kos en jou geloof.

 

Kriteria Nie bemeester Gedeeltelik bemeester Bemeester Uitstekend
Organisasie en aanbieding 0 1 2-3 4-5
Verstaanbare taalstrukture en taalgebruik 0 1 2-3 4-5
Vermoe om idees betekenisvol te kommunikeer 0 1 2-3 4-5
Lengte van die stuk is voldoende (50-60 woorde) 0 1 2-3 4-5
Toon insig in die opdrag. Verstaan wat gevra is. Noem al 3 aspekte wat gevra is: taal, tradisionele kos en geloof 0 1 2-3 4-5
Gebruik min engelse woorde/spelling 0 1 2-3 4-5

Totaal 30

 

2000 views

2000 views! Thank you so much to everyone that took the time to visit this site! I include the Top 20 posts of all time.

 

Please let me know if you need any specific lesson plans.

 

Regards

Amanda

Hoekom leeu so hard brul taal-en begripstoets Graad 6 #afrikaans 154
Ideas for reading in Afrikaans 135
Jan en die boontjierank/ Jack and the beanstalk 83
Welcome to Afrikaans is Fun! 77
Jan en die boontjierank 73
Giving commands in Afrikaans 52
Jaarlikse Nasionale Assessering (JNA) Huistaal Graad 4 41
Jan en die boontjierank woordeskat 41
Lees Afrikaans 37
Descriptive paragraph 36
Dialoog/ Dialogue 29
Jack and the Beanstalk 26
Introducing vocabulary 26
Past tense in Afrikaans 23
Jan en die boontjierank Taal en Begripstoets 23
Afrikaans Taaltoets Memo 22
Kopkaart 21
Afrikaans grade 6 Test FAL 21
Themes 20
Our first theme: Food 20