Dubbelklinkerklanke lees

Dit was ‘n mooi helder maanskynaand. Die kinders gaan saam met Oom Piet om brood te koop. Net toe Jan in die geel motor wou klim stamp hy sy toon teen ‘n klip. San sien hoe ‘n man oor die muur spring. Boe! skree die man. Almal skrik baie groot. Dit is die buurseun, Ben, wat hulle kom skrikmaak het. Almal is verlig dat dit nie ‘n inbreker is nie.

 

Enkelklinkers lees

Read the following passage to improve pronunciation:

Jan en San het elkeen hulle eie troeteldier. Jan het ‘n kat. Sy kat se naam is Zak. San het ‘n haas. Die haas se naam is Das. Zak is stout. Hy wil vir Das vang. Das spring vinnig in sy hok. Nou kan Zak hom nie vang nie. Jan teken ‘n prent met sy kryt. Hy teken vir Zak wat vir Das jaag. Die kinders gaan Vrydag vir Ouma en Oupa kuier. Zak en Das mag nie saamgaan nie.

Voornaamwoorde

Words that you use in the place of the noun. It indicates ownership:

Ek eet die kos-Dit is my kos-Die kos is myne

Jy eet die kos-dit is jou kos-Die kos is joune.

 

Gebruik voornaamwoorde in die plek van die vetgedrukte woorde:

1. Gert eet ‘n appel. ___________ eet ‘n appel.

2. Ma kry ‘n kookboek. Die kookboek is ___________.

3. Julle kry sjokelade en daarom is dit ______________

 

Antwoorde

1. Hy

2. hare

3. julle s’n

Selfstandige naamwoorde/ Common nouns

Dit is die naam van mense, diere en dinge. Jy kan dit gewoonlik sien, voel of vat. Dit kan ook met ‘n hoofletter gespel word.

Onderstreep die selfstandige naamwoorde in die volgende sinne:

 1. Gert eet sy kos.
 2. Susan loop in die straat.
 3. Hy hou van tamaties.
 4. Sy drink koeldrank
 5. Haar naam is Esther.

 

Antwoorde

 1. Gert, kos
 2. Susan , straat.
 3. Hy ,tamaties.
 4. Sy ,koeldrank
 5. Haar,Esther.

Building blocks of Afrikaans pronunciation

Afrikaans is a phonic language. You spell it as you say it. If you know the sounds (klanke) it will be easier for you.

Remember:

 • If it is one thing it is written as one word.
 • If the word starts with a ‘w’ you pronounce it like an English ‘v’
 • The ‘d’ and ‘t’ at the end of a word sounds the same.

Manlik/Vroulik/Male/Female answers

Pair the following words:

Pas die vroulike vorm by die manlike vorm:

find the questions here

Manlik                          Vroulik

1.sekretaris               b. sekretaresse

2. hings                       e. merrie

3. ram                              a. ooi

4. bestuurder              c.bestuurderes

5.reun                             d. teef

6.beer                               f. sog

Manlik en vroulik/ Male and female

Pair the following words:

Pas die vroulike vorm by die manlike vorm:

Manlik                                                                           Vroulik

1.sekretaris                                                      a. ooi

2. hings                                                                     b. sekretaresse

3. ram                                                                     c.bestuurderes

4. bestuurder                                                      d. teef

5.reun                                                                   e. merrie

6.beer                                                                     f. sog