Praat oor stories/tekste wat onafhanklik gelees is.

Praat oor stories/tekste wat onafhanklik gelees is.

Lees ‘n storie en kom vertel die klas wat jy gelees het.

Kriteria Nie bemeester Gedeeltelik bemeester Bemeester
Organisasie en aanbieding 1 2 3-4
Verstaanbare taalstrukture en taalgebruik 1 2 3-4
Vermoe om idees betekenisvol te kommunikeer 1 2 3-4
Stemkontrole 1 2 3-4
Liggaamshouding 1 2 3-4

Totaal 20/2= 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.