Afrikaans grade 6 Test FAL Memo

Please find below the memo for the test published here.

Memo

Skryf die volgende as bevelsinne:

  1. Eet jou kos!
  2. Skryf in jou boek!

Skryf die regte voornaamwoorde:

  1. Sarie maak vir haar.
  2. Gert maak vir hom kos.
  3. Die onderwyser skryf in  sy boek.

Skryf die regte byword(opposite)

  1. Hy hardloop nie vinnig nie hy hardloop  stadig

Meervoude

Enkelvoud Meervoud Het nie ‘n meervoud
Water    water
Melk   melk
Suiker    suiker
Koffie    koffie
Appel appels  
Tamatie  tamaties  

Nie-ontkenning

Skryf in die nie-ontkenning

  1. Hy eet nie sy kos nie
  2. Ek drink nie melk  nie.
  3. Hy loop nie in die straat nie.

1 thought on “Afrikaans grade 6 Test FAL Memo”

Leave a Reply

Your email address will not be published.