Example of daily planning for Afrikaans FAL Term 1 Grade 6

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

             Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 1-2

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: luister na ‘n storie

Gebruik ‘n teks van ‘n handbook of onderwyser se hulpbronler.

 • Beantwoord letterlike vrae om begrip te toon.
 • Gee ‘n persoonlike reaksie op die storie deur dit met eie ervaring te verbind.

Speel ‘n taalspeletjie

 • Volg en gee instruksies korrek
 • Gebruik ‘n uitgebreide woordeskat
 • Maak beurte om te praat, gee ander ‘n kans om te praat.

Oefen luister en praat/ hardoplees.

 • Lees hardop met gepaste uitspraak
 • Voer ‘n gedig op
 • Gee en volg instruksies

Leesbegrip: lees ‘n storie

Gebruik ‘n teks uit ‘n handboek.

 

Leesbegripaktiwiteit oor die teks

 • Doen ‘n woordraaisel
 • Gebruik relevante woordeskat korrek.

 

Besin oor tekste

 • Doen ‘n woordraaisel
 • Gebruik relevante woordeskat korrek
 • Verduidelik betekenis van woorde.

Skryf ‘n eenvoudige storie

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Gebruik ‘n kopkaart

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

 • Dinkskrum
 • Skryf ‘n eerste konsep
 • Hersien
 • Redigeer
 • Skryf finale weergawe

Werk met woorde

Werk met sinne

Spelling en punktuasie

Teksboek

3-14

3-14

5,10-11

4-12

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

         Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 3-4

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: Luister na ‘n feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig

 • Verstaan die begrippe en woordeskat.

 

Voer ‘n gesprek oor ‘n bekende onderwerp.

 • Vra en beantwoord vrae
 • Respekteer ander leerders deur na hulle te luister.

 

Oefen luister en praat

 • Voer ‘n gedig op

Leesbegrip: Lees ‘n eenvoudige feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig.

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het.

Skryf ‘n eenvoudige feitelike verslag

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Kies toepaslike inligting
 • Organiseer

 

Skryf ‘n eenvoudige vriendskaplike brief

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

 

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

 

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde
 • Hoofletters

Teksboek

3-14

16-26

21-27

26-30

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

     Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 5-6

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: Luister na ‘n storie

Gebruik ‘n gepaste teks

 • Som storie op
 • Verstaan en gebruik vrae.
 • Herroep gebeurtenisse

 

Oefen luister en praat/hardoplees

 • Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid, pas en uitdrukking.
 • Voer gedig op
 • Speel ‘n taalspeletjie
 • Gee en volg instruksies
 • Bespreek ‘n onderwerp

Leesbegrip: Lees ‘n eenvoudige feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig.

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde

Hoofletters

Teksboek

30-40

30-40

30-40

30-40

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

             Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 7 tot 8

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: luister na ‘n storie

Gebruik ‘n teks van ‘n handbook of onderwyser se hulpbronler.

 • Beantwoord letterlike vrae om begrip te toon.

Speel ‘n taalspeletjie

 • Volg en gee instruksies korrek
 • Gebruik ‘n uitgebreide woordeskat

Oefen luister en praat/ hardoplees.

Leesbegrip: Lees ‘n eenvoudige feitelike verslag, byvoorbeeld ‘n nuusberig.

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het.

Skryf ‘n eenvoudige feitelike verslag

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Kies toepaslike inligting
 • Organiseer

 

Skryf ‘n eenvoudige vriendskaplike brief

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

 

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

 

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde
 • Hoofletters

Teksboek

44-60

44-60

44-60

44-60

Formele assessering

       

 

Daaglikse beplanning: Afrikaans Eerste Adisionele Taal

             Termyn 1

Vaardighede

Luister en Praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en konvensies

Week 9-10

Leerders aktiwitieite

Luisterbegrip: luister na ‘n storie

Gebruik ‘n teks van ‘n handbook of onderwyser se hulpbronler.

 • Beantwoord letterlike vrae om begrip te toon.

Speel ‘n taalspeletjie

 • Volg en gee instruksies korrek
 • Gebruik ‘n uitgebreide woordeskat

Oefen luister en praat/ hardoplees.

Leesbegrip: Lees gedigte

 • Prelees
 • Gebruik leesstrategiee.
 • Bespreek nuwe woordeskat.

Lees sosiale teks

Lees mediatekste

Besin oor tekste wat selfstandig/in pare gelees het.

Skryf ‘n eenvoudige feitelike verslag

 • Gebruik ‘n raam indien nodig
 • Kies toepaslike inligting
 • Organiseer

 

Skryf ‘n eenvoudige vriendskaplike brief

 

Gebruik die stappe van prosesskryf

Werk met woorde

 • Bou op kennis van hoefrekwensiewoorde
 • Alfabetiese rangskikking

 

Werk met sinne

 • Woordsoorte, selfstandige naamwoorde.

 

Spelling en punktuasie

 • Spel bekende woorde
 • Hoofletters

Teksboek

44-60

44-60

44-60

44-60

Formele assessering

       

New theme: Lions

Hallo!

Here is information about the new theme: Lions. What they look like, their behavior etc. I’m even going to share why a lion roars so loudly. And I’ll do this all in Afrikaans 🙂

Story and comprehension: Hoekom leeu so hard brul (find the memo here)

Vocabulary.

Links to articles about lions.

Make a poster about a lion.

Description of a lion. (published 25 August)

 

Do you have a picture of a lion that you’d like to share or even a drawing that your child made of a lion? I’d love to see it.

Keep well and practice your roar so long 🙂

Jan en die Boontjierank

I found some great sites with different versions of “Jan en die Boontjierank.”

Jan en die boontjierank on You Tube

Jan en die boontjierank with pictures and sounds

Jan en die boontjierank theatre production will be in Stellenbosch in March 2015

You can also find some Jan en die boontjierank books:

Penquin books

Protea bookshop

Afrikaans grade 6 Test FAL Memo

Please find below the memo for the test published here.

Memo

Skryf die volgende as bevelsinne:

 1. Eet jou kos!
 2. Skryf in jou boek!

Skryf die regte voornaamwoorde:

 1. Sarie maak vir haar.
 2. Gert maak vir hom kos.
 3. Die onderwyser skryf in  sy boek.

Skryf die regte byword(opposite)

 1. Hy hardloop nie vinnig nie hy hardloop  stadig

Meervoude

Enkelvoud Meervoud Het nie ‘n meervoud
Water    water
Melk   melk
Suiker    suiker
Koffie    koffie
Appel appels  
Tamatie  tamaties  

Nie-ontkenning

Skryf in die nie-ontkenning

 1. Hy eet nie sy kos nie
 2. Ek drink nie melk  nie.
 3. Hy loop nie in die straat nie.