Afrikaans grade 6 Test FAL

Skryf die volgende as bevelsinne:

  1. Eet jou kos. _____________________________
  2. Skryf in jou boek. ____________________________

Skryf die regte voornaamwoorde:

  1. Sarie maak vir Sarie tee. _________________________-
  2. Gert maak vir Gert kos. _________________________
  3. Die onderwyser skryf in die onderwyser se boek. _________________________

Skryf die regte byword(opposite)

  1. Hy hardloop nie vinnig nie hy hardloop __________

Meervoude

Enkelvoud Meervoud Het nie ‘n meervoud
Water    
Melk    
Suiker    
Koffie    
Appel    
Tamatie    

Nie-ontkenning

Skryf in die nie-ontkenning

  1. Hy eet sy kos. ____________________________________
  2. Ek drink melk. ____________________________________
  3. Hy loop in die straat. _______________________________

Find the memo here.